TÄNAME

                                                

Jõgeva Vallavalitsust, Põltsamaa Vallavalitsust, Mustvee Vallavalitsust


Eesti Puuetega Inimeste Fondi
 tegevustoetuse eest ja Mai Treialit toetuse eest. 

Täname kõiki, kes on Jõgevamaa Puuetega inimeste Koda tegevustes kaasalöönud ja meie tegevusi vabatahtliku tööga toetanud. 
 
 
Self guided audio tour app image