Organistatsioon

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda on mittetulundusühing, mis tegutseb sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonnas ja ühendab vaba tahte alusel puuetega inimeste ühinguid.

Asutatud 5. oktoobril 2000. aastal.

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on puuetega inimeste valdkonnaga seotud koostöö ja koordinatsiooni teostamine maakonnas.

 
PÕHIKIRI

SISE-EESKIRI

ARENGUKAVA 2016 - 2020

ARENGUKAVA 2021 - 2025


TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED
 
 
Self guided audio tour app image