Lingid

Riigikogu - https://www.riigikogu.ee/riigikogu/

Tartu Ülikooli Kliinikum - https://www.kliinikum.ee/

Eesti Haigekassa - https://www.haigekassa.ee/haigekassa

Töötukassa - https://www.tootukassa.ee/

Eesti Puuetega Inimeste Fond - http://www.epifond.ee/

Rapla Maakonna Puuetega inimeste Koda - https://www.facebook.com/RaplaKoda/

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda -  https://www.facebook.com/LaaneVirumaaPuuetegaInimesteKoda

Jõgevamaa Koostöökoda - http://www.jogevamaa.com/koostookoda/

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) - https://www.jaek.ee/
                    

         

Liidud, seltsid ja ühingud

 
 MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse koduleht 
http://www.ühistransport.eu/
 
Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636&from=SL


 
 
Self guided audio tour app image