Kasulikku

 

https://epikoda.ee/ - Eesti Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsioon puuetega inimeste ühendustele üle Eesti, ühendades 16 piirkondilikku, 32 puude-spetsiifilist liitu ja ühendust ja 5 toetajaliiget. Omades puuetega inimesi puudutavates küsimustes valdkondlikku pädevust ja kompetentsi, osaledes esindus- ja eestkosteorganina puuetega inimesi puudutavate poliitikate kujundamises ning teades läbi igapäevase võrgustiku töö puuetega inimeste olukorda, oleme esmaseks kontaktiks puuetega inimesi puudutavates küsimustes.

https://www.abitaja.ee/ - Eakatele ja erivajadustega inimestele telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus
 
Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
https://www.hnrk.ee

Transporditeenus https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/transporditeenus.pdf
 
Puudega laste tugiteenused
Kuhu ja kelle poole pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?
https://mailchi.mp/9ebd4ae751dc/kuhu-ja-kelle-pooleprduda-kui-laps-vajab-rohkem-tuge?e=c629f07934&fbclid=IwAR2HPR0AV20HFgrjFtQ9qmOvNR7mUGZKZOMRX91ENC2I6P-Sla_-2e00LYk

Lapsehoiuteenushttps://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/lapsehoiuteenus.pdf

Tugiisikuteenushttps://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/tugiisikuteenus.pdf


Eestis koostatud ravi- ja patsiendijuhendeid saab näha veebilehel www.ravijuhend.ee

Hopsti on uus kodumaine veebiportaal, mis toob kokku abivajajad ja tegijad. https://blog.hopsti.ee/

Kes kannab eakale vajalike sotsiaalteenuste kulud?

Valdade ja linnade korraldatavate kohustuslike kohalike sotsiaalteenuste probleeme
 
Tartu Ülikooli Kliinikum
https://www.kliinikum.ee/et/infovoldikud leiab infot tervisest ja selle hoidmisest ning samuti haiguste, protseduuride, uuringute, enesehoolduse kohta.
 

https://www.terviseinfo.ee/et/ tervise edendamise infoportaal.
 

https://toitumine.ee/ kõigile, kes hoolivad enda ja teiste heast tervisest ning soovivad toituda tervislikult ja tasakaalustatult.
 
Tervise Arengu Instituut 
https://www.tai.ee/et/. Siit leiab terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida

ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid
 
Poliitikasuunised Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi tõhustamiseks ja pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks. Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma lõpparuanne.

https://www.riigikantselei.ee/uudised/hoolduskoormuse-vahendamiseks-luuakse-rakkeruhm

 
 
Self guided audio tour app image