Kasulikku

 

https://epikoda.ee/ - Eesti Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsioon puuetega inimeste ühendustele üle Eesti, ühendades 16 piirkondilikku, 32 puude-spetsiifilist liitu ja ühendust ja 5 toetajaliiget. Omades puuetega inimesi puudutavates küsimustes valdkondlikku pädevust ja kompetentsi, osaledes esindus- ja eestkosteorganina puuetega inimesi puudutavate poliitikate kujundamises ning teades läbi igapäevase võrgustiku töö puuetega inimeste olukorda, oleme esmaseks kontaktiks puuetega inimesi puudutavates küsimustes.

https://www.abitaja.ee/ - Eakatele ja erivajadustega inimestele telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus
 
Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
https://www.hnrk.ee

Transporditeenus https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/transporditeenus.pdf
 
Puudega laste tugiteenused
Kuhu ja kelle poole pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?
https://mailchi.mp/9ebd4ae751dc/kuhu-ja-kelle-pooleprduda-kui-laps-vajab-rohkem-tuge?e=c629f07934&fbclid=IwAR2HPR0AV20HFgrjFtQ9qmOvNR7mUGZKZOMRX91ENC2I6P-Sla_-2e00LYk
Lapsehoiuteenushttps://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/lapsehoiuteenus.pdf
Tugiisikuteenushttps://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/tugiisikuteenus.pdf


Eestis koostatud ravi- ja patsiendijuhendeid saab näha veebilehel www.ravijuhend.ee

Hopsti on uus kodumaine veebiportaal, mis toob kokku abivajajad ja tegijad. https://blog.hopsti.ee/

Kes kannab eakale vajalike sotsiaalteenuste kulud?

Valdade ja linnade korraldatavate kohustuslike kohalike sotsiaalteenuste probleeme
 
Tartu Ülikooli Kliinikum
https://www.kliinikum.ee/et/infovoldikud leiab infot tervisest ja selle hoidmisest ning samuti haiguste, protseduuride, uuringute, enesehoolduse kohta.
 

https://www.terviseinfo.ee/et/ tervise edendamise infoportaal.
 

https://toitumine.ee/ kõigile, kes hoolivad enda ja teiste heast tervisest ning soovivad toituda tervislikult ja tasakaalustatult.
 
Tervise Arengu Instituut 
https://www.tai.ee/et/. Siit leiab terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida

ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid
 
Poliitikasuunised Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi tõhustamiseks ja pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma lõpparuanne

https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/hoolduskoormus/hoolduskoormuse_rakkeruhma_lopparuanne.pdf
 
Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa volikogud kinnitasid koalitsioonileppe. 
https://g1.nh.ee/images/pix/eesti-keskerakonna-eesti-konservatiivse-rahvaerakonna-ning-isamaa-erak-85835107.pdf võiks välja tuua koalitsiooni tervishoiu ja sotsiaalse turvalisuse osa.
Termin "puue"

Eesti Kutsehaigete Liit - http://kutsehaiged.net.ee/ +372 523 5078 kutsehaiged@gmail.com

Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid 

ITAK - Invavahendite müük ja laenutus
 
 
Koduleht Elitec'st