Sotsiaalministeeriumi pressiteade

Sotsiaalministeeriumi pressiteade: Inkontinentsitoodete piirhinnad aitavad pidurdada hinnatõusu ja parandada kättesaadavust

Jaanuarist jõustunud sotsiaalministri määrus kehtestab inkontinentsitoodetele funktsioonaalsusgrupi põhised piirhinnad, mis aitavad kaasa hinnatõusu pidurdamisele.
„Käesoleva aastani on Eestis kujunenud inkontinentsitoote müügihind nii, et kõigepealt on hulgimüüja kehtestanud sellele omapoolse hinna, millele siis on lisatud 20%-ne juurdehindlus jaemüüjate kasumi katteks,“ ütles sotsiaalminister Taavi Rõivas. „Kui inimene ostab endale inkotoote, on riik kompenseerinud talle teatud protsendi müügihinnast. Riik ei ole seni nendele toodetele maksimaalse hüvitamise lage sätestanud. Paraku on see tekitanud olukorra, kus inkotooted kallinevad aasta-aastalt nii ostjale kui riigile,“ lisas minister. „Hinnatõusu pidurdamiseks kehtestame 2013. aastast inkotoodetele piirhinnad funktsionaalsusgrupi põhiselt. Piirhind annab ostjale teada, kui palju vajaliku funktsiooniga toode optimaalselt maksab. Nii on ka hulgimüüja huvides pakkuda ostjale jõukohaseid hindu,“ sõnas minister.
 Piirhindade kehtestamisel lähtus ministeerium põhimõttest, et kõige enam ostetud inkonentsitoodetel on parim hinna ja kvaliteedi suhe. Hinnanguliselt võimaldab muudatus inkontinentsitoodete kättesaadavust parandada ca 9% võrra aastas.
 Inkontinentsitoodete alla kuuluvad näiteks imavad püksid, sidemed, aluslinad ja mähkmed. Täpsemat informatsiooni piirhindadest ning hinnakirjadest on võimalik saada elukohajärgsest maavalitsusest või Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskusest. Samuti on piirhindade alast teavet võimalik leida Sotsiaalministeeriumi kodulehelt:http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/riigi-rahastatavad-teenused/tehnilised-abivahendid.html.
 Sotsiaalministri määruse “Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord” muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2013.
 
 
 
 
Koduleht Elitec'st