Rehabilitatsiooniteenus

Kellele ja milleks?
Rehabilitatsiooniteenuse eesmärgiks on isiku iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja tööealiste inimeste tööga hõivatuse soodustamine.
Teenus on mõeldud:
• liikumispuudega täiskasvanutele 
• üldsomaatiliste haigustega täiskasvanutele
• üldsomaatiliste haigustega lastele 
• liikumispuudega lastele 

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemine:
Esitama Sotsiaalkindlustusametile (Tartu Pensioniameti Jõgeva Osakond, aadressil Ristiku 3 48303 Jõgeva linn, telefon 77 62 741) vormikohase taotluse
• Taotlusega nõustumise korral väljastab Sotsiaalkindlustusamet taotlejalesuunamiskirja
• Suunamiskirjaga tuleb pöörduda 21 kalendripäeva jooksul välja valitud rehabilitatsiooniasutusse ja registreeruda teenusele. 
• Teenusele saabumise aja teatab rehabilitatsiooniasutus kirjalikult või suuliselt

Rehabilitatsiooniteenus sisaldab järgmisi tegevusi
1.Rehabilitatsioonihindamine ja -planeerimine 
2.Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja tulemuste hindamine 
3.Füsoterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö) 
4.Tegevus- ja loovterapeudi teenus 
5.Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine) 
6.Eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine) 
7.Psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine) 
8.Logopeedi teenus (individuaalne, perele ja grupile) 
9.Majutusteenus

Jõgeva maakonna rehabilitatsiooniasutus on AS Jõgeva Haigla
aadressil: Piiri 2, 48307 Jõgeva linn
telefon: 776 6206; 776 6200
kontaktisik: Piret Pihkanen
 
 
Koduleht Elitec'st