Muutus puude ja püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi kord

Alates 1. septembrist 2009 muutus puude ja püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi kord.
 
Püsiva töövõimetuse ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kord muudeti sotsiaalministri määrustega alates 1. oktoobrist 2008. Uue menetluskorra kohaselt pikenes ekspertiisi tegemise ning kogu menetluse aeg.
 
Seoses sellega võis kujuneda olukord, kus isikutel, kelle korduvekspertiisi tähtaeg oli määratud varasema korra ajal ning kes seda järgisid, tekkis pikema menetluse tõttu vahe töövõimetuspensioni ja/või sotsiaaltoetuse saamisel. Kuigi pension ja/või sotsiaaltoetus makstakse tagantjärele välja, tekitab see taotlejatele probleeme jooksvate kulude katmisel.
 
Kirjeldatud olukorra vältimiseks määratakse alates 1. septembrist k. a korduvekspertiisi tähtajad varasemaks, et ekspertiisi jõuaks teha enne eelmise otsuse kehtivuse lõppu.
 
Seega inimesed, kelle korduvekspertiisi tähtaeg on määratud hiljemalt puude raskusastme ja/või püsiva töövõimetuse kestuse viimase kalendrikuu 1-15. kuupäevaks, võivad esitada korduvekspertiisi taotluse alates otsuse kehtimise eelviimase kuu 5. kuupäevast, ilma et tegemist oleks ennetähtaegse ekspertiisiga.
 
Täiendav info telefonil 16 106.
 
 
Koduleht Elitec'st