Lingid

                 

   

        

Liidud, seltsid ja ühingud

 
 MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse koduleht 
http://www.ühistransport.eu/
 
Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636&from=SL


 
 
Koduleht Elitec'st