Koostöö=lahendused

Jõgevamaa Tugikeskus osaleb SA Dharma projektis "Koostöö=lahendused"
 
SA Dharma projekti käigus toetatakse lastevanemate  tugigruppide ja  eneseabigruppide tegevust, et aidata kaasa osalejate  tööturule sisenemisele või tööturult väljalangemise ennetamisele.
Projekti tegevusi viivad Eesti 24-s omavalitsuses SA Dharma partneritena läbi 10 kodanikuühendust. Veebruaris alustavad tööd kaks tugigruppi, üks Jõgeval ja teine Põltsamaal.

        
 
 
Koduleht Elitec'st