Kasulikku


Pensionide indekseerimine 1. aprillil 2015

Pressiteade 5. detsember 2014 Võrdõigusvoliniku kantselei

Kuulmis- ja kõnepuudega inimeste SMS-112

Sotsiaalministeeriumi pressiteade: Inkontinentsitoodete piirhinnad aitavad pidurdada hinnatõusu ja parandada kättesaadavust

Teavitus - Parkimiskaart  
Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Jõgeva Linnavalitsuse sotsiaalosakonnas


Keskkonna kohandamise teenus

Isapuhkus ja lapsepuhkus
 
Pensionilisa lapse kasvatamise eest

19.11.2012 - PRESSITEADE: Eesti Puuetega Inimeste Koda on mures hariduslike erivajadustega õpilaste hariduse kättesaadavuse osas ning juhib tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisele Eestis

"Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused" 

Pensioniarvestus alates 1. aprillist

Riigikogu ratifitseeris puuetega inimeste õiguste konventsiooni

Kuidas ära tunda südameinfarkti

Kuidas ära tunda ajuinsulti

Jõgevamaa Tugikeskus osaleb SA Dharma projektis "Koostöö=lahendused"

SA Haapsalu NRK osutab taas rehabilitatsiooniteenust liikumispuudega täiskasvanutele 

HMN taotluse vorm   

Parkimiskaartidest (2011) - Taotleda saab Jõgeva Linnavalitsuse sotsiaalosakonnast

Võimalus anda tööraamatud hoiule Sotsiaalkindlustusametisse

Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine

Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2012. aastal on maksimaalselt 336 eurot kuus

Muutub sotsiaalkindlustusameti struktuur (2010)

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda tunnistati Aasta Koolitussõbralikumaks Organisatsiooniks 2009 Jõgevamaal

Sületeenus Tallinna autobussijaamas

Alates 1. juulist 2009 - Uus haigushüvitiste maksmise kord 

Usaldus- ja nõustamistelefon "ABILAEGAS"

Mis on puue? 

Rehabilitatsiooniteenus

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Liikumisvabadus Invainfo

Rehabilitatsioon Invainfo

Rehabilitatsiooni alused

Ümberkorraldused sotsiaalkindlustusameti töös

Uus haigushuvitiste maksmise kord

Muutus puude ja püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi kord

Püsiva töövõimetuse ja puude ekspertiisi tegemise aeg on kuni poolteist kuud

Muutus väljamaksmise kord- Avaldus

Pensioniamet - Pensionide ja toetuste väljamaks

Alates 1. jaanuarist kasutab Eesti Haigekassa rahvastikuregistri aadresse

Puuetega inimeste töö- ja koolitusportaal  http://www.edukas.invainfo.ee/

Puudega lapse lapsehoiuteenus

Puudega või töövõimekaotusega inimese töölevõtmine   ...loe lisa siit

Puudega või töövõimekaotusega inimese töösuhe

Taasalustas Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus rehabilitatsiooniteenuse osutamist kuni 18aastastele lastele - http://www.hnrk.ee/

Tööturuameti teenused puuetega inimestele

Haigekassa hakkab hambaproteeside hüvitist maksma ka töövõimetuspensionäridele 

Termin "puue"

Kutsehaiguste- ja töötervishoiukeskuse  teenused

Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid 

Invapoliitika planeerimise juhendid kohalikele omavalitsustele - "Agenda 22"

ITAK - Invavahendite müük ja laenutus 
 
Koduleht Elitec'st