Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda korraldab
7. aprillil algusega kell 11.00 Mustvee Kultuurikeskuses
ABIVAHENDITE MNIMESSI
 
Abivahendeid ja nende soetamise võimalusi tutvustavad:
MTÜ Silmalaegas
OÜ ITAK
SA TÜ Kliinikumi Kõrvakliiniku kuulmiskeskus
AS Surgitech
 
Nõustamas on Eesti Kutsehaigete Liit
Müügil nahasõbralikud puhastusvahendid 
 
  
23. märtsil algusega 12.00 Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi üldkoosolek-teabepäev Jõgeva haigla saalis.
 
Päevakord:
1.       Seltsi 2016. a majandusaasta aruanne – A.Aru, juhatuse esimees
2.       Revidendi arvamus – H. Ani
3.       Seltsi põhikirja muutmine – A. Aru, juhatuse esimees
4.       Seltsi juhatuse liikme valimised
5.       Liikle ohutult – R. Effert, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
 
Võetakse vastu liikmemaksu 2017.a eest
Saadaval diabeedialane kirjandus
23.02.2017  kell 10.00 - 13.00 Diabeedibuss Põltsamaa Päevakeskuses (Lossi 47).
Täpsem info telefonil 5860 3580
Invatransporditeenus
Loodud on uus koduleht, mis on mõeldud dementsusega inimestele ja nende lähedastele

http://www.dementsus.ee

TVR - üldised juhised ja põhimõtted uue hindamismetoodika kohta

PRESSITEADE
17.01.2016
Eesti Puuetega Inimeste Koja uus käsiraamat leevendab puudega laste perede infosulgu


Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare kontekstis sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

Käsiraamat - http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/Teekond-erilise-lapse-kõrval.pdf-WEB.pdf
Eesti Puuetega Inimeste Koda: Miks rajame keskkonda, mida ei saa kasutada kõik inimesed?
 
 
 
Koduleht Elitec'st