24. 04.2017 tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele Jõgeval
28.04.2017 toimub Tartus Emajõe Koolis Vabaduse pst. 9 lahtiste uste päev. Sellest võtab osa ka Silmalaegas oma abivahenditega. Kella 10 – 12 oleme Emajõe Kooli õpetajate toas, kus näitame abivahendeid, vajadusel nõustame. See on avatud ka linnarahvale. Ootame rohket külastamist!
Haapsalu Kutsehariduskeskus ootab õppima hariduslike erivajadustega noori ja täiskasvanuid
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda korraldab
7. aprillil algusega kell 11.00 Mustvee Kultuurikeskuses
ABIVAHENDITE MINIMESSI
 
Abivahendeid ja nende soetamise võimalusi tutvustavad:
MTÜ Silmalaegas
OÜ ITAK
SA TÜ Kliinikumi Kõrvakliiniku kuulmiskeskus
Linus Medical OÜ
Novo Nordisk AS
 
Nõustamas on Eesti Kutsehaigete Liit
Müügil nahasõbralikud puhastusvahendid
 
Info telefonil 5347 2933
 
  

23. märtsil algusega 12.00 Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi üldkoosolek-teabepäev Jõgeva haigla saalis.
 
Päevakord:
1.       Seltsi 2016. a majandusaasta aruanne – A.Aru, juhatuse esimees
2.       Revidendi arvamus – H. Ani
3.       Seltsi põhikirja muutmine – A. Aru, juhatuse esimees
4.       Seltsi juhatuse liikme valimised
5.       Liikle ohutult – R. Effert, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
 
Võetakse vastu liikmemaksu 2017.a eest
Saadaval diabeedialane kirjandus
23.02.2017  kell 10.00 - 13.00 Diabeedibuss Põltsamaa Päevakeskuses (Lossi 47).
Täpsem info telefonil 5860 3580
Invatransporditeenus
Loodud on uus koduleht, mis on mõeldud dementsusega inimestele ja nende lähedastele

http://www.dementsus.ee

TVR - üldised juhised ja põhimõtted uue hindamismetoodika kohta

PRESSITEADE
17.01.2016
Eesti Puuetega Inimeste Koja uus käsiraamat leevendab puudega laste perede infosulgu


Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare kontekstis sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

Käsiraamat - http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/Teekond-erilise-lapse-kõrval.pdf-WEB.pdf
Eesti Puuetega Inimeste Koda: Miks rajame keskkonda, mida ei saa kasutada kõik inimesed?
 
 
 
Koduleht Elitec'st